Систем за термичко ладење

  • Thermal cooling system-Gas liquid thermoelectric cooling / heating unit

    Систем за термичко ладење-Термоелектрична единица за ладење/греење на гасна течност

    Системот воведен овде е термоелектрична единица за ладење/греење од типот Air to Liquid со моќност за ладење од 170 вати каде што користиме ладилник со вентилатори за дисипација на топлината на термоелектричните модули за ладење или загревање на циркулираната вода или течност.Уредот е дизајниран за ладење или загревање на циркулирана течност.Може да излади 2 литри вода од 25 ˚C до 1 ˚C во рок од еден час, а може да се користи и за загревање вода до 100 ˚C.Изграден со нашите термоелектрични модули за ладење од серијата TEHC со високи перформанси, единицата покажува супериорни перформанси.Термоелектричната единица за ладење/греење од 170 W работи на 24 VDC со струја од 11 А.Кога црвената жица е поврзана со позитивна и црна на негативна, таа е во режим на ладење, а ако поларитетот е обратен, тогаш во режим на греење.