Серија со висока моќност

  • The Peltier coolers in Aurin High-Power Thermoelectric Module series

    Ладилниците Peltier во серијата термоелектрични модули со висока моќност на Aurin

    Ладилниците Peltier од серијата Aurin High-Power Thermoelectric Module се дизајнирани да го максимизираат капацитетот за пумпање топлина.Овие едностепени TEC овозможуваат зголемени капацитети за ладење и ефикасност во стандардниот термоелектричен ладилник.Високата густина на ладење на овие Peltier ладилници овозможува разменувачи на топлина со високи перформанси во помали, поефикасни големини.